Belåna aktier & värdepapper

Vill du också ha bättre hävstång på dina investeringar?

Lär dig hur du enkelt gör för att belåna dina aktier och öka möjligheterna till bättre avkastning.

Belåna portföljen och öka hävstången

För de allra flesta skulle mer kapital tillgängligt göra så att deras avkastning förbättrades, helt enkelt för att all positiv utveckling påverkar ett större investerat belopp. Genom att belåna sina aktier kan man på ett väldigt enkelt sätt frigöra mer kapital till fler och större investeringar. “It takes money to make money” är ju ett talesätt som det ligger mycket i.

Alla banker tillåter inte belåning av värdepapper, men det finns många aktörer att välja på så där är situationen enkel.